Slik jobber vi

Vi har ingen standardkatalog, men har rundt 50 ulike hytter og hus i vårt tegningsarkiv. Det meste har vi bygget både ved sjøen og på fjellet. Hos oss finnes det ingen ”standardmodeller”. Vi har erfart, at vi i konkurranse om et prosjekt med egne tegninger, er svært konkurransedyktige på både kvalitet og pris.

Typisk starter en prosess med at våre kunder har sett en hytte eller et hus de liker, eller at de selv har noen enkle strekskisser. Etter dette treffes vi gjerne på den aktuelle tomten for å kvalitetssikre at bygget vil passe inn i terrenget. Basert på kundens ønsker om romprogram, stilart og tomtas beskaffenhet, lager vi et førsteutkast som sendes kunden for revidering/ godkjenning.

Etter dette oversendes tilbud med leveransebeskrivelse. Av og til må man justere størrelse eller utforming ift budsjett.

Vi tar ingen betaling for arbeidet dersom byggeprosjektet ikke realiseres.

Egeninnsats
Vi er åpne for egeninnsats fra kunden for få ned kostnadene i byggeprosjektet. Dog er det slik at de fleste blir skuffet over hva de sparer på egeninnsatsen, og hvor mye tid arbeidet på byggeplassen faktisk tar.

Endringer i prosjektet underveis
Erfaringsmessig har vi lite tillegg og endringer på standarden i våre byggeprosjekter. Imidlertid er vi opptatt av at de av våre kunder som ønsker det, får være med å påvirke innredningen. I tilfeller der kunden gjør endringer utover prosjektets standard etter signert kontrakt,  fakturerer vi kun for endringen i vår netto innkjøpspris med samme påslag som i kontrakt. Kundetilpasninger, kjøkkenutforming, overflater, panel o.l følges opp av vår prosjektmedarbeider.

Tilstedeværelse fra kunden
Vi krever lite av kundens tilstedeværelse underveis i et prosjekt, men vi ser det hensiktsmessig at man treffes på byggeplass minst 2 ganger tidlig i prosjektet, spesielt før tomtebearbeidingen starter og før betongplaten skal støpes.  Erfaringen tilsier dog at kunden ønsker jevnlig tilstedeværelse for å bli oppdatert på fremdrift i sitt prosjekt.

Overlevering
Kort tid før overtagelse gjennomgås standard leveranse og eventuelle tilleggsbestillinger som er avtalt, slik at det ikke skal bli strid om sluttfaktureringen. Selve overleveringen formaliseres med overtagelsesprotokoll og FDV-dokumentasjon.