Om oss

BB Bygg Stathelle AS startet sin virksomhet i 2009. Selskapet bygger i dag fra grunnen av i Norge. I hovedsak bygger vi hus og hytter både til fjells og langs kysten. Vi arbeider også tidvis med større ombygginger og andre entrepriseoppdrag. For øyeblikket er våre primærområder Hafjell, Vågsli i Vinje, Oslo samt Bjørkøya i Langesundsfjorden.

Selskapet er solid, gjeldfritt og har god likviditet. Pr 2020 er det bokført en egenkapital på ca 58 millioner kroner. BB Bygg Stathelle AS eies 80% av Babord AS (Jørn Pettersen), 10% av Kai Erik Moen og 10% av Gediminas Minderis. Samlet egenkapital gir trygghet for at vi har evne til å gjennomføre ditt prosjekt.

Selskapet har pr. i dag 32 ansatte, hvorav 28 er litauiske. Det arbeides i et turnussystem hvor man er 6-7 uker i Norge og 3 uker hjemme i Litauen. Byggearbeidene stanses en måned i forbindelse med jul og nyttår.
Vi er svært stolte av våre ansatte som har en fantastisk holdning og er stolte av sitt arbeid. Våre medarbeidere er svært kvalitetsorienterte og det bygges meget solid. Samlet gjennomsnittlig sykefravær siste 12 år er på under 0,9%. Det er unikt i byggebransjen.

Av våre 32 ansatte er:
– 19 tømrere
– 3 murere
– 4 hjelpearbeidere
– 1 maler
– 1 maskinfører
– 1 sivilingeniør
– 1 prosjektmedarbeider
– 1 prosjektsjef
– 1 daglig leder

Lønns- og arbeidsvilkår for våre litauiske ansatte er det mange som lurer på. Vi kan opplyse at:
– Alle er fast ansatte og betaler skatt og folketrygdavgift til Norge,
– Gjennomsnittlig lønn (iht. tariffavtale) i 2020 er på ca. kr. 470.000,- ca 200 arbeidsdager i snitt pr år
– Det utbetales 12% feriepenger
– Alle ansatte er underlagt bedriftshelsetjeneste
– Pensjon iht lovens bestemmelser
Selskapet har sentral godkjenning.